Bảo hiểm Hàng không tăng trưởng 47% trong 6 tháng đầu năm

Tổng doanh nghiệp cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) vừa cho biết kết quả làm việc kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 có tổng doanh thu của VNI đạt hơn 488,79 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm, mật độ bồi thường của VNI chiếm 34,5%
Trong 6 tháng đầu năm, mật độ bồi thường của VNI chiếm 34,5%

Theo đó sau 6 tháng đầu năm 2018, VNI đạt mức doanh thu 52% so có kế hoạch năm, tăng trưởng 47% so có cùng kỳ năm trước, mật độ bồi thường chiếm 34,5%, doanh thu làm việc đầu tưtài chính hoàn thành 58% kế hoạch.

Trong đó, doanh thu bảo hiểm phi hàng không đạt 51,4% kế hoạch, tăng trưởng 48,4%, doanh thu bảo hiểm hàng không đạt 57,2% kế hoạch, tăng trưởng 21,4% so có cùng kỳ, doanh thu nhận tái bảo hiểm đạt 51,5% kế hoạch, tăng trưởng 4,5% so có cùng kỳ 2017.

Trong nửa đầu năm 2018, VNI đã thực hiện 1 số giải pháp đẩy mạnh công tác kinh doanh như mở rộng mạng lưới, kênh bán hàng, hợp tác có nhiều ngân hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm, giám định, bồi thường, xây dựng website bán bảo hiểm trực tuyến, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm 2018, VNI sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới và kênh bán hàng, cải tiến quy trình giám định, bồi thường, tổ chức nhiều chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng, triển khai áp dụng hóa đơn, giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử và giám định bồi thường online.

Bà Lê Thị Hà Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị VNI yêu cầu các đơn vị thực hiện quyết liệt ngay 5 giải pháp trọng tâm.

Một là tiếp tục tái cấu trúc ở 1 số đơn vị, kiện toàn nhân sự.

Hai là phát triển cân đối doanh thu các nghiệp vụ bảo hiểm.

Ba là nâng cao chất lượng giám định, bồi thường cụ thể hóa bằng quy trình, quy chế, giải đáp, đào tạo, xây dựng cơ chế giá phù hợp có vùng miền và phân cấp bồi thường.

Giải pháp thứ tư được Chủ tịch VNI đưa ra là nâng cao công tác quản trị rủi ro, tài chính, quản lý hóa đơn, ấn chỉ và giải pháp thứ năm là triển khai kênh bán hàng trực tuyến bằng các sản phẩm bảo hiểm phù hợp có phân khúc và xu thế thương mại điện tử 4.0.

Theo mục tiêu kinh doanh cả năm 2018, VNI chuẩn bị đạt tổng doanh thu VNI đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 25%, mở rộng mạng lưới Công ty thành viên thêm 5 đơn vị.

Trước đó trong năm 2017, VNI đạt tổng doanh thu 769,83 tỷ đồng (trong đó, doanh thu bảo hiểm đạt 673,15 tỷ đồng, tăng trưởng 39%, gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn phân khúc. Doanh thu làm việc tài chính đạt 89,79 tỷ đồng, tăng trưởng 52,49%). Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng trưởng 276%, tổng tài sản hơn 1.600 tỷ đồng, mật độ bồi thường mảng phi hàng không là 32,5%, thấp hơn mật độ bồi thường chung của phân khúc 3,5%.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net