Bán hết 5,2 triệu cổ phần Cấp nước Kon Tum, giá bình quân 12.718 đồng/cổ phần

Ngày 26/9/2018, ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Kon Tum đã tổ chức chào phân phối cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) hơn 5,2 triệu cổ phần.
Phiên đấu giá Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Kon Tum
Phiên đấu giá Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Kon Tum

Số cổ phần trên tương đương 62,59% vốn điều lệ sau cổ phần hóa của công ty có mức giá khởi điểm 12.700 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 2 nhà đầu tư cá nhân và 1 tổ chức tham dự.Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 5,6 triệu cổ phần, cao hơn 1,09 lần so có khối lượng cổ phần chào phân phối. Giá đặt mua cao nhất là 12.900 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 12.700 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã phân phối hết 5.213.830 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư tổ chức và 2 nhà đầu tư cá nhân có giá đấu thành công bình quân đạt 12.718 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần phân phối được đạt hơn 66,3 tỷ đồng.

Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Kon Tum là công ty duy nhất cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Công ty sản xuất và cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân địa bàn đô thị Kon Tum và một vài huyện, xã kế bên.

Bên cạnh đây, Công ty còn sản xuất nước bình (nước đâyng bình 20 lít), thi công và lắp đặt một vài công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân, một vài tổ chức, công ty trên địa bàn tỉnh.

Doanh thu thuần của Công ty có sự tăng trưởng đều qua một vài năm từ 2015 đến 2017, tăng từ 21 tỷ đồng lên 23,9 tỷ đồng.

Trong đây, doanh thu thuần đến từ mảng cung cấp nước sạch chiếm tỷ trọng lớn 75%, còn lại là doanh thu từ lắp đặt một vài công trình cấp nước và sản xuất nước bình (25%).

Giá trị thực ở công ty để cổ phần hóa của công ty ở ngày 1/10/2017 đạt hơn 113,2 tỷ đồng, trong đây giá trị thực ở phần vốn Nhà nước ở công ty là hơn 83,3 tỷ đồng.

Hiện ở, công ty đang quản lý và sử dụng 4 khu đất ở đô thị Kon Tum có tổng tổng diện tích đất hơn 13 nghìn m2, toàn bộ là đất thuê 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ chuẩn bị của Công ty sau cổ phần hóa là 83,3 tỷ đồng.

Trong đây, Nhà nước (UBND tỉnh Kon Tum) nắm giữ 35% vốn điều lệ. 200.800 cổ phần (tương đương 2,41% vốn điều lệ) dành để phân phối cho cán bộ công nhân viên, công đoàn và 5.213.830 cổ phần, tương đương 62,59% vốn điều lệ sẽ được phân phối đấu giá công khai cho nhà đầu tư qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Kết quả phiên đấu giá IPO Công ty TNHH 1 thành viên Cấp nước Kon Tum ngày 26/9/2018

Số cổ phần đưa ra đấu giá

5.213.830 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

5.684.830 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

3 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

5.684.830 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

5.213.830 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

141.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

12.900 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

12.700 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

12.900 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

12.700 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

12.718 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

3 nhà đầu tư

Tổ chức

1 nhà đầu tư

Cá nhân

2 nhà đầu tư

Tổng số lượng cổ phần phân phối được

5.213.830 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của nhà đầu tư nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần phân phối được

66.309.841.000 đồng

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net