Australia khởi động Chương trình viện trợ trực tiếp, thúc đẩy phát triển kinh tế cộng đồng tại Việt Nam

Từ ngày 1/7/2018, Đại Sứ quán Australia ở Hà Nội bắt đầu tiếp nhận hồ sơ cho Chương trình Viện trợ trực tiếp của Chính Phủ Australia (DAP Hà Nội) dành cho các dự án ở khu vực miền Bắc, bao gồm các tỉnh từ đầu biên giới phía Bắc đến tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2018 – 2019.
Một Dự án được đầu tư nhờ nguồn vốn viện trợ trực tiếp của Chính Phủ Australia (DAP)
Một dự án nông nghiệp ở Hà Nam được hỗ trợ từ nguồn vốn viện trợ trực tiếp của Chính Phủ Australia (DAP)

Chương trình viện trợ nước ngoài của Chính phủ Australia là 1 chương trình do Chính phủ Liên bang Australia tài trợ nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cùng đồng, tiến đến việc xóa đói giảm nghèo ở các nước đang phát triển như Việt Nam.

Với khoản vốn lên tới 300.000 AUD (hơn 5 tỷ đồng) mỗi năm, Chương trình viện trợ DAP Hà Nội là chương trình ý nghĩa mà Chính phủ Australia dành cho cho các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cùng đồng và các đoàn thể vận hành phi lợi nhuận ở Việt Nam để họ có nguồn vốn thực hiện các dự án nhỏ (khó tiếp cận các nguồn vốn lớn) hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế cho các khu vực cùng đồng kém may mắn, tiến đến việc xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy bình đẳng giới hay ứng phó có biến đổi khí hậu…

Chương trình DAP Hà Nội cũng tài trợ cho các dự án hướng đến việc nâng cao sức khỏe cùng đồng; cải thiện môi trường giáo dục, học tập; đầu tư hạ tầng cơ sở có quy mô nhỏ; phát triển nông thôn hay tham dự hỗ trợ cho thanh niên ở các địa phương khó khăn

Trong năm 2018 – 2019, Chương trình DAP Hà Nội sẽ ưu tiên các dự án có hướng tiếp cận sáng tạo để hoàn thành được sứ mệnh trên. Các dự án đáp ứng được yêu cầu có thời cơ nhận khoản viện trợ tối đa tới 60.000 AUD (hơn 1 tỷ đồng).

Được biết, hạn nhận hồ sơ trực tuyến Chương trình DAP Hà Nội là ngày 31/7/2018.

Quý độc giả quan tâm có thể xem xét giải đáp điền mẫu đơn trực tuyến theo các con phố link: https://dap.smartygrants.com.au/DAPHanoiEnglish2018-19

Để biết thêm về Chương trình DAP hoặc giải đáp điền hồ sơ trực tuyến, vui lòng liên hệ hội đồng xét duyệt DAP qua hòm thư Dap.Hanoi@dfat.gov.au hoặc 024 37740116.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net