A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính của Bảo hiểm BIC mức B++

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính quốc tế A.M. Best vừa ra mắt định hạng năng lực tài chính của Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) từ B+ lên B++.
Theo kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.040 tỷ đồng
Theo kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ BIC đạt 2.040 tỷ đồng

Định hạng năng lực dài hạn tổ chức phát hành từ “bbb-” lên “bbb”. Triển vọng nâng hạng của cả hai chỉ tiêu này là ổn định.

Theo A.M. Best, việc nâng hạng phản ánh sự ổn định về vốn cũng như sự hiệu quả trong vận hành đầu tưtài chính của BIC.

Tuy tăng trưởng doanh thu không quá “nóng”, nhưng một vài chỉ số về an toàn vốn của BIC đang ở mức tốt so có một vài doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ khác trên phân khúc.

Đặc biệt, vận hành nghiệp vụ của BIC tiếp tục được duy trì ổn định trong bối cảnh phân khúc bảo hiểm Việt Nam vẫn đang tranh giành rất khốc liệt.

Ông Trần Hoài An, Tổng Giám đốc BIC, cho biết, một vài phân tách, khuyến nghị của A.M.Best sẽ là cơ sở để BIC tiếp tục đã đi vào hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, chắc chắn vận hành kinh doanh bảo hiểm càng ngày càng hiệu quả.

Về kết quả kinh doanh, theo BIC, tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng đầu năm 2018 đạt 987 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so có cộng kỳ năm ngoái, đã đi vào hoạt động 48% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 126 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so có nửa đầu năm 2017, đã đi vào hoạt động 66% kế hoạch năm, trong đây, lợi nhuận trước thuế riêng BIC đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 42% so có cộng kỳ năm ngoái.

Trong vận hành bán lẻ nửa đầu năm 2018, kênh bán bán lẻ qua ngân hàng bancassurance tăng trưởng 54%, kênh bảo hiểm trực tuyến tăng trưởng 57%.

Theo kế hoạch năm 2018, tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 2.040 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất đạt 190 tỷ đồng.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net