4 cổ phiếu cần quan tâm ngày 6/9

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 6/9 của một vài doanh nghiệp chứng khoán.
1. Khuyến nghị mua cổ phiếu PC1

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi dự phóng lợi nhuận CTCP Xây lắp Điện 1 (PC1) sẽ tăng gần gấp đôi trong năm 2018 nhờ ghi nhận đâyng góp mảng nhà đất và nhà máy thủy điện mới. Chúng tôi nâng tiên liệu lợi nhuận 2018 thêm 7,5% do biên lợi nhuận cao hơn của dự án nhà đất, vốn thi công căn bản và giá thành lãi vay thấp hơn cho nhà máy thủy điện mới.

Đồng thời, ước tính tăng trưởng lợi nhuận 2019 là 10,3% trong bối cảnh sự bình phục mạnh mẽ của mảng xây lắp điện sẽ bù đắp cho mức đâyng góp thấp hơn từ mảng nhà đất (dự án Thanh Xuân).

Mặt khác, nhân tố hỗ trợ là hợp đồng được nhận từ các con phố truyền tải điện Quốc gia thứ 3, ra mắt thâu tóm quỹ đất mới thành công và chi tiết về mảng kinh doanh mới.

Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm nhẹ giá mục tiêu 3,2% còn 30.200 đồng/CP cho PC1, nhưng giữ khuyến nghị mua có tổng mức sinh lời 20,8%. Mảng xây lắp lưới điện vẫn đối mặt có thách thức do một vàih tân chính sách bán hàng về giá thành định mức, nhưng định giá doanh nghiệp đang ở quyến rũ và triển vọng của mảng thủy điện và nhà đất có nhiều tích cực.

2. Khuyến nghị thích hợp phân khúc cho PVS

CTCK Bản Việt (VCSC)

Chúng tôi tiên liệu EPS không ngừng nghỉ 2018 của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) sẽ giảm 26,2% so có cộng kỳ do lỗ từ giải thể mảng Khảo sát Địa chấn, giá thuê ngày thấp hơn cho một vài kho nổi (FSO, FPSO) Lam Sơn và Biển Đông.

Tuy nhiên, EPS báo cáo 2018 nhiều khả năng sẽ chỉ giảm 7,3% so có cộng kỳ nhờ lợi nhuận kế toán từ liên doanh quản lý kho nổi (FSO) Orkid, do một vàih tân phương thức hạch toán từ phương thức thuê làm việc sang thuê tài chính.

Mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, Lô B và Sư Tử Trắng GĐ 2, cộng có mảng kho nổi ổn định, sẽ dẫn dắt EPS không ngừng nghỉ tăng 13,4%/năm trong GĐ 2018-2022.

Mặt khác, GĐ gặp khó nhất đã qua đi, nhưng quá trình bình phục hiện vẫn chưa đủ để tạo ra mức ROE tốt. Chúng tôi tiên liệu ROE của PVS sẽ cải thiện trong năm 2019, nhưng vẫn ở mức khiêm tốn chỉ 6,3%.

Vì vậy, chúng tôi giữ khuyến nghị thích hợp phân khúc cho cổ phiếu PVS nhưng nâng giá mục tiêu thêm 18,9%, nhờ tiên liệu lợi nhuận GĐ 2018-2020 cao hơn, dù lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro cao hơn.

3. Giá mục tiêu cho STB là 11.900 đồng/CP

CTCK Bản Việt (VCSC)

NIM của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (STB) chuẩn bị sẽ tăng lên 2,4%, nhưng theo quan điểm của chúng tôi, để mức NIM đạt trên 2,7% sẽ khá thách thức trước khi quá trình tái cơ cấu đã đi vào hoạt động.

Bên cạnh đây, mật độ nợ xấu ở STB đạt 3,7% tính đến cuối quý II/2018, và trên đà đạt 3% cho cả năm 2018. Theo khung thời gian này, mật độ nợ xấu tiên liệu sẽ đạt 3,3% vào cuối quý 3/2018.

Tổng tài sản không sinh lời (NPA), bao gồm cả dư nợ VAMC, khoản phải thu và nợ xấu của STB vẫn ở mức cao dao động 23% trong tổng tài sản tính đến hế 6 tháng 2018 (so có 27% vào cuối năm 2017). STB cần đưa mật độ này xuống dưới 20% vào cuối năm 2018 nhằm củng cố tiến triển của quá trình tái cơ cấu.

Dự báo tăng trưởng lợi nhuận 2018 là 72% so có cộng kỳ từ mức cơ sở thấp và chủ yếu do giảm mật độ CIR (giá thành/lương). Tuy nhiên, tổng số NPA xử lý được phản ánh cụ thể vào báo cáo tài chính là nhân tố quan trọng hơn là mức tăng trưởng lợi nhuận.

Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giảm giá mục tiêu 6% cho cổ phiếu STB đạt 11.900 đồng, có khuyến nghị thích hợp phân khúc đối có cổ phiếu này.

4. Khuyến nghị mua cổ phiếu HDG có giá mục tiêu 61.400 đồng/CP
CTCK MB (MBS)

Cho năm 2018, chúng tôi dự phóng doanh thu và lãi ròng của CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG) đạt tương ứng 4.300 tỷ đồng và 642 tỷ đồng. EPS sau pha loãng 2018 chuẩn bị 6.763 đồng. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward dao động 9 lần.

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối có cổ phiếu HDG có giá mục tiêu 61.400 đồng theo biện pháp NAV.

Với địa vị là 1 trong 10 chủ đầu tư nhà đất danh tiếng đi kèm có sức khỏe tài chính lành mạnh, chúng tôi cho rằng HDG xứng đáng là thời cơ tốt cho một vài nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net