3 cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/5

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 11/5 của một số doanh nghiệp chứng khoán.
1. Khuyến mua đối có cổ phiếu NT2

(CTCK Bản Việt – VCSC)

CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) sẽ trả phần cổ tức còn lại 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 6,4%), sau khi đã chi trả tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 3,2%) vào tháng 10/2017.

Ngày chốt quyền là ngày 18/05/2018, thanh toàn vào ngày 30/05/2018.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt 2018 là 2.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 8,0%) trong năm 2018.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức cổ tức thực tại sẽ đạt tối thiểu là 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 9,6%) nhờ bảng cân đối kế toán lành mạnh và dòng tiền mạnh mẽ.

Theo mức giá giai đoạn này, NT2 hiện đang chuyển nhượng có P/E cốt lõi 2018 quyến rũ 9,2 lần.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA cho NT2 có tổng mức sinh lời 40,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 9,6%

2. Khuyến nghị thích hợp phân khúc đối có cổ phiếu GAS có giá mục tiêu 99.000 đồng

(CTCK MB – MBS)

Chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối có cổ phiếu GAS có giá mục tiêu 99.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5% so có thị giá giai đoạn này.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi cho rằng giá giai đoạn này của GAS đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của phân khúc.

So có một số doanh nghiệp khác trong khu vực Châu Á, cổ phiếu GAS đang chuyển nhượng ở mức EV/EBITDA forward 13x và P/E forward 21,1x, cao hơn tương ứng 7% và 2% so có mức bình quân một số doanh nghiệp cộng ngành.

Giá mục tiêu của chúng tôi được xác định dựa trên EV/EBITDA ở mức 12x và P/E ở mức 20,6 x cho năm 2018.

3. Khuyến nghị khả quan đối có cổ phiếu DGW

(CTCK MB – MBS)

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối có cổ phiếu DGW giá mục tiêu 31.100 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so có mức giá 27.000 đồng/cổ phiếu ngày 10 /05/2018.

Năm 2017, DIGIWORLD áp dụng tái cơ cấu doanh thu trong ngành phone di động theo hướng cắt giảm một số mặt hàng thương mại đơn thuần thường có giá trị lớn nhưng biên lợi nhuận thấp, chuyển sang một số mặt hàng sử dụng đầy đủ dịch vụ phát triển phân khúc.

Mặc dù doanh thu từ nhóm ngành này trong năm 2017 giảm dao động 30% so có năm 2016, tuy nhiên đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đầu năm 2018 có đóng góp lớn từ thương hiệu Xiaomi và Sharp.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net