2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 7/9

Báo Đầu tư CK trích báo cáo phân tách 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 7/9 của những công ty chứng khoán.
1. Khuyến nghị trung lập đối có SBT

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Kỳ vọng tồn kho địa cầu giảm, qua đây giảm sức ép lên giá các con phố địa cầu và việc hoãn ATIGA sẽ giảm sức ép lên giá các con phố trong nước trong niên vụ 2018/2019.

Doanh thu niên độ 2018/2019 của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã SBT) tiên liệu đạt 14.646 tỷ đồng (tăng 22% so có năm trước), trong đây tổng sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 23% trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về Cổ đông Công ty mẹ là 350 tỷ đồng, ước tăng 253% so có lợi nhuận vận hành kinh doanh cốt lõi niên độ 2017/2018. Mức tiên liệu này tương đương EPS dự phóng niên độ 2018/2019 là 618 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh đây, triển vọng SBT chiếm 50% nhu cầu tiêu thụ nội địa vào năm 2021 nhờ tận dụng lợi thế hệ thống phân phối và kênh phân phối hàng cộng thương hiệu danh tiếng bên cạnh nỗ lực nâng cao tính tranh giành của giá phân phối sản phẩm.

Tốc độ tăng trưởng kép GĐ 2018/2019 – 2022/2023 của doanh thu và lợi nhuận sau thuế SBT tiên liệu đạt lần lượt 14%/năm và 33%/năm.

BVSC cũng đặc thù lưu ý đến những chuyển nhượng và nghiệp vụ phát sinh có những bên liên quan thuộc Tập đoàn Thành Thành Công trong kỳ. Trong đây, doanh thu và giá vốn hàng phân phối phát sinh có bên liên quan chiếm lần lượt 21% và 36% tổng doanh thu mảng các con phố và giá vốn trong kỳ. Bên cạnh đây, chúng tôi cũng quan ngại về những khoản nghiệp vụ phải thu bạn và trả trước cho người phân phối ngắn hạn có bên liên quan ghi nhận cuối niên độ 2017/2018.

Bằng biện pháp định giá DCF, BVSC ước tính giá trị hợp lý của SBT là 19.885 đồng/cổ phiếu. Do đây, ở mức giá đâyng cửa ngày 05/9/2018 là 18.800 đồng/cổ phiếu, BVSC tạm khuyến nghị NEUTRAL đối có cổ phiếu SBT.

Tuy nhiên, có triển vọng tăng trưởng trong tương lai cũng như tài liệu hỗ trợ từ việc tham dự của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tham khảo thời cơ đầu tư nếu cổ phiếu giảm về vùng giá quanh 17.000 đồng/cổ phiếu.

2. Khuyến nghị theo dõi cổ phiếu DIG

CTCK BIDV (BSC)

BSC tiên liệu, năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2018 của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG) lần lượt đạt 2.606 tỷ dồng (tăng 66% so có năm trước) và 325 tỷ đồng (tăng trưởng 276,6%). EPS 2018 =1.295 đồng/cp (giả định đã trừ 5% quỹ khen thưởng phúc lợi).

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ nửa đầu năm 2018 lần lượt đạt 996,6 tỷ đồng (tăng 70,1% so có cộng kỳ) và 79,8 tỷ đồng, so có mức lợi nhuận khiêm tốn 6,7 tỷ đồng trong cộng kỳ.

DIC – Phoenix, Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1 và Đại Phước sẽ là những dự án ghi nhận chính lợi nhuận cho DIG năm 2018. Theo đây, công ty đạt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 2,600 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 350 tỷ. Chúng tôi phân tách công ty có khả năng đã đi vào hoạt động kế hoạch đạt ra nhờ vào (1) Dự án BĐS (doanh thu đâyng góp ước tính dao động 2,000 tỷ đồng) và (2) Chuyển nhượng hai khoản đầu tư bao gồm 8% ở Vina-Đại Phước và 22% ở Việt Thiên Lâm (Doanh thu đâyng góp chuẩn bị dao động 600 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp chuẩn bị dao động 30%).

Tiến độ đầu tư và phát triển những dự án đang chậm lại so có kế hoạch đề ra. Theo như báo cáo trước đây của chúng tôi, BSC giả định DIG sẽ triển khai dự án Đại Phước và Long Tân trong GĐ 2018-2019, tuy nhiên công đoạn triển khai khá là chậm so có kế hoạch.

BSC cho rằng triển vọng năm 2019 sẽ đến từ những dự án GateWay, Đại Phước (đây là 2 dự án đã sẵn sàng để phân phối và có thể ghi nhận được lợi nhuận vào năm 2019) và GĐ 2020 trở đi, tăng trưởng doanh thu DIG phải tùy thuộc nhiều vào tốc độ triển khai những dự án Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 2 và Long Tân.

Về kế hoạch phát hành cho cổ đông đã đi vào hoạt động. Nhằm tài trợ vốn cho dự án Long Tân, DIG sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông đã đi vào hoạt động có mật độ 5:1. DIG chuẩn bị thời gian phát hành chuẩn bị sẽ rơi vào quý IV/2018. Mức giá chào phân phối chuẩn bị không thấp hơn giá trị sổ sách của công ty (Giá trị sổ sách tính tới quý II/2018 = 12.441 đồng/cp).

Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị theo dõi đối có cổ phiếu DIG, so có khuyến nghị mua trong báo cáo trước của chúng tôi do việc triển khai và ghi nhận doanh thu từ dự án Đại Phước và Long Tân chậm hơn chuẩn bị.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net