2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 4/7

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 4/7 của một vài doanh nghiệp chứng khoán.
1. Khuyến nghị MUA đối có cổ phiếu HDG

(CTK MB – MBS)

Cho năm 2018, chúng tôi dự phóng doanh thu và LNST của Hà Đô đạt tương ứng 4.300 tỷ đồng và 734 tỷ đồng. EPS sau pha loãng 2018 chuẩn bị 7.732 đồng.

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối có cổ phiếu HDG của CTCP Tập đoàn Hà Đô có giá mục tiêu 61.400 đồng theo phương pháp NAV.

Với địa vị là 1 trong 10 chủ đầu tưbất động sản uy tín đi kèm có sức khỏe tài chính lành mạnh, chúng tôi cho rằng HDG xứng đáng là thời cơ tốt cho các nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

2. Khuyến nghị MUA cổ phiếu NT2

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Cổ đông đã chính thức thông qua việc dùng lợi nhuận giữ lại GĐ 2007-2015 để trả cổ tức 2.792 đồng/cổ phiếu, lợi suất cổ tức 9,6%, qua đó hỗ trợ công ty mẹ Tổng Công ty Điệc lực Dầu Khí Việt Nam (POW) hoàn tất quá trình quyết toán cổ phần hóa.

Trao đổi có công ty, chúng tôi kỳ vọng ngày chốt quyền sẽ trong tháng 07/2018.

Ngoài ra, CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cũng công bố tạm ứng cổ tức 1.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 5,2%) cho năm 2018 trong khi chúng tôi hiện dự báo cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 sẽ là 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 10,3%).

Ngày trả cổ tức vẫn chưa được công bố, nhưng chúng tôi cho rằng ngày đăng chốt quyền sẽ trong tháng 09- 10/2018.

P/E thường xuyên 2018 là 8,8 lần, cực kì quyến rũ so có lợi suất cổ tức dự phóng đạt 19,9% trong 12 sắp tới.

Chúng tôi hiện đưa ra khuyến nghị MUA có tổng mức sinh lời 50,5%, bao gồm lợi suất cổ tức 10,3%.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net