2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 18/5

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 18/5 của những doanh nghiệp chứng khoán.
1. Khuyến nghị thích hợp phân khúc cho PLX

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) đã ra mắt sẽ chi trả cổ tức tiền mặt 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 4,3%) cho năm 2017.

Ngày chuyển nhượng không hưởng quyền là ngày 25/06/2018. Ngày chi trả chưa được ra mắt. Trong khi đây, PLX đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt ít nhất 1.200 đồng/cổ phiếu (lợi suất 1,6%) cho năm 2018.

Chúng tôi cho rằng lượng cổ tức tiền mặt thực ở có thể cao hơn trong bối cảnh nguồn lực tài chính mạnh mẽ của PLX, bởi thế chúng tôi tiên đoán cổ tức tiền mặt 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 4,3%), tương tự mức 2017.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG cho PLX có tổng mức sinh lời 7,1% (bao gồm lợi suất cổ tức 4,3%). PLX hiện đang chuyển nhượng có P/E trượt 23,6 lần, dựa theo giá đâyng cửa phiên 16/5.

2. Khuyến nghị TLG đối có những nhà đầu tư dài hạn

(CTCK Bản Việt – VCSC)

Chúng tôi hạ khuyến nghị dành cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) xuống PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG và điều chỉnh giảm giá mục tiêu xuống 105.500 đồng/cổ phiếu để phản ánh việc tăng lãi suất phi rủi ro và phần bù rủi ro phân khúc trong mô hình chiết khấu dòng tiền.

Chúng tôi giữ nguyên giả định tăng trưởng doanh thu 2018 đạt 18% nhờ bút viết và công cụ văn phòng tăng trưởng mạnh, trong khi xuất khẩu công cụ mỹ thuật bình phục. C

húng tôi tiên đoán biên lợi nhuận gộp 2018 sẽ đạt 36,6%, thấp hơn so có năm 2017 do giá nhựa tiếp tục bình phục từ mức thấp.

Vì vậy, chúng tôi tiên đoán LNST sau lợi ích CĐTS sẽ tăng 10% lên 294 tỷ đồng, thích hợp có mục tiêu ban lãnh đạo đề ra.

Tại ĐHCĐ tổ chức ngày 16/05/2018 ở TP. HCM, cổ đông đã thông qua việc tách cổ phiếu mật độ 10:3, trả cổ tức bằng tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu cho năm 2017, và kế hoạch trả cổ tức mật độ 20% cho năm 2018.

Chúng tôi cho rằng những ưu tiên chiến lược của TLG (mở rộng công suất, tăng cường khép kín chuỗi sản xuất, và chủ động về nguyên vật liệu) sẽ củng cố lợi thế tranh đua cũng như hiệu suất vận hành của doanh nghiệp.

Định giá tỏ ra quyến rũ có PER 2018 ở mức 20,2 lần, phản ánh triển vọng tăng trưởng ổn định và chỉ số căn bản lành mạnh. Chúng tôi khuyến nghị TLG đối có những nhà đầu tư dài hạn, tìm kiếm cổ phiếu ổn định, an toàn.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net