2 cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/9

Báo Đầu tư CK trích báo cáo đánh giá 1 số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 11/9 của một vài doanh nghiệp chứng khoán.
1. Khuyến nghị phân phối cổ phiếu SD4

CTCK FPT (FPTS)

Vốn bị chiếm dụng liên tục tăng lên do một vài bạn của Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4) không ngừng nghỉ chậm trễ trong việc nghiệm thu và chi trả, dẫn đến Công ty luôn trong hiện trạng không cân đối được dòng tiền, phải tăng cường sử dụng đòn bẩy tài chính để bù đắp vốn lưu động.

Đồng thời đặt ra rủi ro không thu hồi được nợ khi Nợ phải thu bạn quá hạn chi trả 02 năm trở lên ở ngày 30/06/2018 là 264,17 tỷ đồng (tăng trưởng 37,44% so có cộng kỳ năm trước), chiếm 20,32% tổng tài sản và gấp 1,58 lần Vốn chủ có.

Việc không cân đối được dòng tiền còn dẫn đến việc Công ty rất gặp khó trong việc thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đây, tiềm năng tăng trưởng của lĩnh vực thi công Nhà máy thủy điện không còn nhiều. Tiềm năng tăng trưởng đối có làm việc sản xuất và phân phối điện năng trong 05 năm tới không có nhiều khả quan do hiện tượng thời tiết ENSO chuyển dần sang pha trung tính và El Nino (tăng cường nắng nóng, ít mưa) trong khi Nhà máy thủy điện của SD4 có công suất nhỏ (7,5MW) và hồ chứa nước chỉ là hồ điều tiết ngày.

Hiện ở cổ phiếu SD4 có P/E là 3,29 lần và EPS trailling là 2.217 đồng, nhưng chúng tôi vẫn đưa ra nhận định kém khả quan đối có Công ty Cổ phần Sông Đà 4 và khuyến nghị phân phối đối có cổ phiếu SD4.

2. Khuyến nghị trung lập đối có cổ phiếu SBT

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Kỳ vọng tồn kho địa cầu giảm, qua đây giảm sức ép lên giá các con phố địa cầu và việc hoãn ATIGA sẽ giảm sức ép lên giá các con phố trong nước trong niên vụ 2018/2019.

Doanh thu niên độ 2018/2019 của CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (mã SBT) tiên liệu đạt 12.637 tỷ đồng (+22% yoy), trong đây tổng sản lượng các con phố tiêu thụ tăng trưởng 26%. Trong khi đây, lợi nhuận sau thuế đến từ làm việc lõi của doanh nghiệp đạt 344 tỷ đồng, ước tăng 248% so có niên độ 17/18. Mức tiên liệu này tương đương có EPS dự phóng cho làm việc lõi của niên độ 18/19 là 618 đồng/cổ phiếu.

Triển vọng chiếm 50% nhu cầu tiêu thụ nội địa vào năm 2021 nhờ tận dụng lợi thế hệ thống phân phối và kênh phân phối hàng cộng thương hiệu danh tiếng bên cạnh nỗ lực nâng cao tính tranh giành của giá phân phối sản phẩm.

Tốc độ tăng trưởng kép GĐ 2018/2019 – 2022/2023 của Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế tiên liệu đạt lần lượt 14%/năm và 33%/năm.

Trong năm, Công ty có phát sinh một vài chuyển nhượng và nghiệp vụ có một vài bên liên quan thuộc Tập đoàn Thành Thành Công. Trong đây, Doanh thu và Giá vốn hàng phân phối phát sinh có bên liên quan chiếm lần lượt 21% và 36% tổng doanh thu mảng các con phố và giá vốn trong kỳ. Bên cạnh đây, chúng tôi cũng lưu ý đến một vài khoản nghiệp vụ phải thu bạn và trả trước cho người phân phối ngắn hạn có một vài bên liên quan ghi nhận cuối niên độ 17/18 (tham khảo thêm mục Rủi ro đầu tư).

Bằng biện pháp định giá DCF, BVSC ước tính giá trị hợp lý của SBT là 19.885 đồng/cổ phiếu. Do đây, ở mức giá đâyng cửa ngày 05/9/2018 là 18.800 VND/cổ phiếu, BVSC tạm khuyến nghị NEUTRAL đối có cổ phiếu SBT.

Tuy nhiên, có triển vọng tăng trưởng trong tương lai cũng như tài liệu hỗ trợ từ việc tham dự của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể tham khảo thời cơ đầu tư nếu cổ phiếu giảm về vùng giá quanh 17.000 đồng/cổ phiếu.

Bạn đang xem chuyên mục Blog Tai Chinh Bat Dong San ở Duanvincitygrandpark.net